Er heerst veel onduidelijkheid over wat er wel of niet goed gaat tijdens de renovatie.

Is de Bewonerscommissie wel zo handig en doen zij nuttig werk, of heb je er helemaal niks aan en zijn ze alleen uit op herrie, tegenwerking en stopzetten van de bouw?

Hieronder enkele voorbeelden waar de Bewonerscommissie mee bezig is (geweest), in willekeurige volgorde.

 

Een alleenstaande bewoner die in slechte lichamelijke gezondheid verkeerde, vroeg aan de uitvoerder of hij even wilde kijken, of de zolder goed genoeg werkbaar was voor de asbest-saneerder.

Ze had ondanks haar lichamelijke beperking, de zolder nagenoeg leeg, op enkele zware dingen na.

De uitvoerder weigerde tot enkele malen toe, om aan haar vraag te voldoen.

Uiteindelijk heeft de asbest-saneerder de zolder niet werkbaar verklaard en heeft dat doorgespeeld naar Woonbedrijf, die direct de bewoner gebeld heeft met de mededeling, dat haar huurcontract ontbonden werd (wettelijk niet mogelijk) wegens het niet willen meewerken aan de renovatie.

De Bewonerscommissie heeft haar geholpen met het alsnog opruimen van de zolder waardoor de ontbinding van het contract teniet gedaan werd.

 

Een bewoner die zwaar lichamelijk beperkt is en niets meer kan doen, werd aangemeld als “maatwerk bewoner”.

Dit houdt in dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden voor o.a. tijdelijke sanitaire voorziening.

Die voorziening die kwam er, maarrrrr…. enkele dagen te laat.

De bewonerscommissie heeft uit eigen beweging voor een passende oplossing gezorgd.

Uiteindelijk hebben de werklieden een mooi toilet afgeleverd en de wc ruimte zag er mooi uit.

Niets dan lof voor de werklieden, maar helaas had Ballast-Nedam verzuimd, om de afspraken die tijdens de startgesprekken afgesproken waren door te geven.

Resultaat, een toilet waar de bewoner geen gebruik van kon maken.

De Bewonerscommissie is in overleg gegaan met Ballast-Nedam en heeft ervoor kunnen zorgen dat de toiletruimte afgebroken

en aangepast werd aan de wensen van de bewoner.

 

Een familie die er psychisch en fysiek helemaal doorheen zat, heeft van de Bewonerscommissie dusdanige hulp gekregen, dat

de familie uiteindelijk de rust weer heeft kunnen vinden en ondanks de tegenslagen die ze ondervonden, nu kunnen genieten

van hun gerenoveerde woning.

Een lid van de Bewonerscommissie is zelfs zover gegaan, dat er een kleine financiële tegemoetkoming, uit eigen portemonnee

is aangeboden aan de familie.

Uiteraard is dit een eenmalige actie geweest.

 

Tijdens een hevige regenbui die laat in de avond uit de hemel kwam vallen, veroorzaakte bij menige huizen lekkage.

Daar er geen gehoor of oplossing geboden werd door de noodinstanties, heeft de Bewonerscommissie contact kunnen leggen

met de redder in nood, die in eigen tijd en op professionele manier, erger heeft voorkomen door de lekkages op te lossen.

 

We kunnen nog wel even doorgaan, maar we denken dat veel bewoners de hulp van de Bewonerscommissie dusdanig

waarderen, dat de verhalen en ervaringen van hen, vanzelf in de wijk verteld worden.

De verhalen die nu de ronde doen, dat de Bewonerscommissie bedreigd, intimideert en uit is op stopzetting van de bouw, is pertinent NIET WAAR.

Wij zijn alleen bezig met het toezien op de rechten die U heeft en zullen hiervoor in overleg gaan met Woonbedrijf, indien dit

door U gewenst is.

Voor hulp op ander gebied, kan de Bewonerscommissie u ook terzijde staan, maar helaas alleen met de (persoonlijke)

beperkte middelen die ons ter beschikking staan.

 

Hieronder kunt u eventueel een reactie achterlaten.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.