Informatie

Op deze pagina zullen belangrijke berichten of documenten toegevoegd worden, om U zo goed mogelijk op de hoogte te kunnen houden.

Kom hier dus regelmatig terug!


22-05-2024

Beste bewoners

 

Na lange tijd van afwezigheid, eindelijk weer een teken van leven van uw Bewonerscommissie.

Niet dat we al die tijd stil gezeten hebben integendeel, we hebben flink gepraat en gepraat en gepraat met woningbouw, andere bewonerscommissies en de Woonbond.

Helaas konden wij jullie nergens van op de hoogte brengen, want e.e.a. kon en mocht vaak nog niet naar buiten gebracht worden.

 

Het is een roerige tijd geweest, waarbij we dikwijls met de nek aangekeken werden door sommigen bewoners.

Nog steeds zijn er mensen die ons veroordelen en ons beschuldigen van het langzame proces, waarmee de renovatie verloopt.

Nog steeds zijn er mensen die niet het besef hebben, dat we er zijn voor hun en uw belangen.

Maar misschien kunnen de volgende berichtgevingen u allen een nieuwe kijk op onze inspanningen geven.

 

Na lang beraad en vele e-mails over en weer, is Woonbedrijf weer met de bewonerscommissie in gesprek gegaan.

De overleggen worden weer opgestart met een geheel nieuwe Woonbedrijf delegatie.

We hebben de onderlinge problematiek uitgepraat en gaan met frisse moed verder, om de renovatie tot een goed einde te brengen.

De nog aanwezige gebreken aan de gerenoveerde huizen zullen naar verluidt verholpen worden, maar er zullen zeker mensen zijn, die er niet op zitten te wachten nog enig bouwvakker over de vloer te krijgen.

 

Wij zijn met Woonbedrijf in gesprek gegaan om te zien of er mogelijkheden zijn om compensatieregelingen toe te passen.

Ook schadegevallen zullen nogmaals onder de loep gehouden worden.

Eén van de dingen waar wij zeker nog aandacht voor vragen zijn de zonnepanelen en hun ligging én de kosten voor terug levering, waar menig elektriciteit leveranciers al mee is begonnen.

Ook zullen er onafhankelijke onderzoeken komen, waarbij de bewonerscommissie nauw betrokken wordt en wij de woningen aan zullen wijzen die onderzocht dienen te gaan worden.

Dit om partijdigheid vanuit Ballast Nedam en/of Woonbedrijf uit te sluiten.

 

Wij kunnen weer aansluiten bij eventuele gesprekken tussen Woonbedrijf/Ballast-Nedam en u als bewoner en we mogen aanwezig zijn bij de oplevering van uw woning indien u dit wenst.

Eén punt van extra aandacht is een belangrijke bewonersavond die georganiseerd zal gaan worden door Woonbedrijf in samenwerking met de bewonerscommissie.

Dit zal voor iedereen een uiterst belangrijke avond worden, daar Woonbedrijf o.a. openlijk excuses maakt aan de bewonerscommissie, voor de onterechte beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, welke ons ten laste gelegd werd.

 

Ook zal Woonbedrijf kenbaar maken wat u nog kan en mag verwachten van de nieuwe Woonbedrijf deelnemers.

(Komen er vergoedingen/compensaties?)

Kom daarom allen naar deze avond. (Wanneer wordt nog bekend gemaakt)

 

Maar nu iets héél anders.

Omdat er tijdens de renovatie zoveel leed en misère is geweest, willen wij u allen trakteren op een wijkactiviteit met vele leuke dingen voor jong en oud met o.a. muziek, dans, sport en spel. 

Dit met medewerking van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Deze activiteit zal plaatsvinden op 9 juni a.s. op het grasveld van de Joris van Spilbergenstraat van 12.00u tot maximaal 19.30u

 

U krijgt zo spoedig mogelijk een flyer met uitnodiging.

(note: de eindtijd op deze flyer is niet correct)

 

Wij hopen natuurlijk op een grote opkomst, zodat we allemaal even de zorgen aan de kant kunnen zetten.

 

Met vriendelijke groet,

Uw Bewonerscommissie.


22-03-2024

Beste mensen,
Wij zijn op zoek naar mensen die graag mee willen praten/denken/doen, met het verbeteren van de leefbaarheid, veiligheid, (zwerf)afval in onze wijk.

Dit alles in nauwe samenwerking met de gemeente Geldrop-Mierlo en door middel van een wijkschouw die zeer binnenkort plaats gaat vinden.
Indien u hier aan mee wilt werken/praten, nodigen wij u van harte uit, om samen met ons en enkele afgevaardigde van de Gemeente Geldrop-Mierlo een wijkschouw te houden, waarbij we gezamenlijk door de wijk lopen om de "knel" punten te belichten en aan te halen.

Mocht u hieraan mee willen doen, dan kunt u zich opgeven bij onderstaand emailadres.
U krijgt dan de datum en tijd van ons toegezonden.

Meld u aan, want U wilt toch ook een veiligere en schonere wijk?

bc-coevering@huurdersvanwoonbedrijf.nl


17-11-2023

Beste Bewoners.

Allereerst willen wij iedereen, die afgelopen maandag 13 november deel hebben genomen aan de bewonersavond, hartelijk danken voor uw aanwezigheid en uw steunbetuiging richting de Bewonerscommissie.

De opkomst was geweldig, maar helaas niet voldoende.

Van de 314 woningen, was er een opkomst van 67 mensen.

 

Wij willen nogmaals een oproep doen naar de overige mensen, om a.s. dinsdag 21 november 20.15u aanwezig te zijn in de Dreef, alwaar er een tweede herkansing is, tot het bijwonen van de bewonersavond. (dit voor degene die er de eerste keer niet bij waren)

Uiteraard zijn wij ervan bewust, dat er bewoners zijn waar de renovatie redelijk tot goed verlopen is, maar we weten ook dat er veel bewoners zijn, waar er (nog) problemen zijn die men niet durft te melden, uit angst dat men mogelijk uit huis gezet wordt.

Dit kan NOOIT gedaan worden.

 

Denk niet dat de negatieve verhalen over de renovatie uw deur voorbij zullen gaan, want 67 mensen uit de wijk bevestigen, dat er veel mis gaat en uw rechten door Woonbedrijf totaal genegeerd of niet gerespecteerd worden.

Vandaar dat we de overige bewoners nogmaals oproepen, tot het bijwonen van de (herhaling) bewonersavond op dinsdag 21 november, 20.15u in de Dreef.

Ook wanneer de renovatie bij u nog niet besproken is, of waarvan de aanvangsdatum nog ver weg ligt, is het in uw belang om deel te nemen aan deze avond.

Voor de mensen die wel aanwezig waren bij de bewonersavond, willen wij verzoeken, om anderen ervan te overtuigen, dat het waardevol en zinvol is om deze 2e avond te bezoeken.

Verspreid daarom dit bericht aan uw buren, uw wijkbewoners of anderen in uw wijk.

met vriendelijke groet, uw Bewonerscommissie.


10-11-2023

Bij hoge uitzondering, kunt U hieronder de inhoud van de brief lezen (na downloaden), die verstuurd is naar de Raad van Commissarissen.

Aan De Raad Van Commissarissen
PDF – 378,8 KB 115 downloads

10-11-2023

Beste Mensen,
U heeft allen een brief ontvangen van Woonbedrijf waarin vermeld staat dat de samenwerking met de bewonerscommissie opgeschort is.
Dit houdt in dat de overleggen met de Bewonerscommissie voorlopig niet meer doorgaan.
Reden hiervan is de brief (hulpkreet) die wij aan de Raad van Commissarissen hebben gestuurd.
Woonbedrijf neemt haar verantwoordelijkheid binnen de renovatie op geen enkele wijze en de klachten van bewoners die we met Woonbedrijf hebben besproken, worden niet serieus genomen.
Er worden te pas en onpas nieuwe regels verzonnen en uitgevoerd, wat geheel tegen de regelgeving van de Overlegwet ingaat.

Oké, er gaan ook dingen goed en sommige werkzaamheden worden vakkundig en netjes opgeleverd, maar helaas is dat niet bij iedereen het geval.
Wij blijven steeds aangeven, dat de werklieden niks te verwijten valt, maar dat de problemen uitsluitend voortkomen door de bedrijfsuitvoering van Woonbedrijf en Bouwbedrijf.
De Bewonerscommissie BLIJFT uw belangen nog steeds behartigen en wij zullen U daar waar mogelijk nog steeds helpen.
U kunt dus nog steeds aanspraak maken op onze hulp.

De Bewonersavond van aanstaande Maandag 19.00u in de Dreef, gaat gewoon door.
Mochten er teveel mensen komen, (wat uiteraard de bedoeling is) dan wordt de groep i.v.m. de beschikbare ruimte opgesplitst, naar Dinsdag 14 November 20.15uin de Dreef.
Zo kan iedereen deelnemen aan de avond(en)

met vriendelijke groet,
Uw Bewonerscommissie.


klik op de tekst om te vergroten


08-07-2023

Beste mensen,

Middels dit bericht willen wij proberen enige duidelijkheid te verschaffen, aangaande de problemen die zich afspelen binnen het renovatieproject.

 

Allereerst willen wij wederom vermelden, dat Dhr. Fernando Gonzalez Ortega GÉÉN lid meer is van de bewonerscommissie.

Het is zijn keuze geweest om uit de Bewonerscommissie te stappen en de acties die hij onderneemt, worden als HUURDER gedaan en worden zelfs (deels) door de Woonbond ondersteund.

Acties die U als bewoners óók uit kunt voeren om voor uw recht op te komen.

 

Wij als bewonerscommissie, verzamelen en behandelen de klachten/problemen die mensen ervaren tijdens, maar ook ver voor de renovatie en leggen dit voor bij Woonbedrijf en Ballast-Nedam.

Wij vergaderen, overleggen en bepraten de problemen in samenwerking met Woonbedrijf en Ballast-Nedam en staan in contact met de uitvoerders voor wat betreft acute problemen.

 

Er wordt ons ten laste gelegd, dat we een storend element zijn en bedreigend of intimiderend gedrag vertonen, ten opzichte van de werklieden.

Er hebben één op één gesprekken plaatsgevonden tussen de bewonerscommissie en de diversen werklieden, waarbij naar voren is gekomen dat bovenstaande NIET van toepassing is op de Bewonerscommissie, maar dat er nog stééds het verhaal gaat, dat Dhr. Fernando lid is van de Bewonerscommissie.

 

Ook gaat het verhaal rond dat leden van de Bewonerscommissie samenspannen met Dhr. Fernando.

Over samenspannen is absoluut géén sprake. maar een contact/bezoek tussen de Bewonerscommissie of individuele leden hiervan en Dhr. Fernando, behelst een vriendschappelijke band.

Dhr. Fernando kan evenwel als HUURDER wel aanspraak maken op hulp van de Bewonerscommissie.

De opname van Omroep Brabant, waarbij Dhr. Hans van de Bewonerscommissie zichtbaar was en voor de camera uitspraken heeft gedaan, vloeide voort uit ondersteuning tussen de Bewonerscommissie en Dhr. Fernando en Mevr. Beks.

 

Wij hopen met deze berichtgeving duidelijkheid te hebben verschaft en willen alle bewoners nogmaals duidelijk maken, dat de Bewonerscommissie er is voor al uw problemen.


01-07-2023

 

 

De Bewonerscommissie is naarstig op zoek naar mensen, die gedurende onze vakantieperiode (9 juli t/m 31 augustus) actief deel willen en kunnen nemen aan de Bewonerscommissie.
Uw taak zal bestaan uit het contact onderhouden met bewoners, die de hulp inroepen van de Bewonerscommissie.


U zult uiteraard hulp krijgen van leden van de Bewonerscommissie.
Help uw buurtbewoners zoals U ook geholpen zou willen worden in geval u hulp zoekt.

Buiten deze vraag, zoeken wij ook bewoners die deel uit willen maken van de Bewonerscommissie.
Alleen samen kunnen wij sterk zijn en uw en onze belangen behartigen.


24-04-2023

Hoera, hoera, hoera,

Het is gelukt, de start van Fase3 kan doorgaan.

We hebben na vele overlegrondes een akkoord bereikt, om fase 3 weer op te laten starten. 

Klik op onderstaande link om de brief te downloaden.

Opstart Fase 3
PDF – 406,2 KB 101 downloads

07-02-2023

Beste Bewoners,

Naar aanleiding van de vele gesprekken en vergaderingen, die wij afgelopen jaar gevoerd hebben met Woonbedrijf en Ballast-Nedam, die deels met succes afgerond zijn, blijven er nog veel onduidelijkheden onbeantwoord.

Daarbij zijn veel vragen en problemen van jullie helaas nog steeds onopgelost.

Uiteraard blijven wij stug naar de mogelijkheden zoeken, om alsnog het recht te halen wat jullie toebehoort.

Wij weten dat het voor velen van jullie een stressvolle tijd was en bij sommigen nog steeds van toepassing is.

Wij betreuren het, dat we niet dagelijks een goed bericht kunnen delen met jullie, maar de hele stapel klachten en problemen die de renovatie helaas met zich meebrengt, vergt ontzettend veel doorzettingsvermogen, tijd en onderhandelingen.

Omdat niet alles van een leien dakje gaat en wij, gezien de vele reacties tijdens de bewonersavonden, keuzes moeten maken voor het welzijn van de bewoners, is het volgende aan de orde;

De renovatie wordt ná de woning aan de Jacob Roggeveenstraat 36, voorlopig gestopt.

De huisnummers 41 t/m 50 (fase 3 en verder) mogen NIET opgestart worden, totdat er nieuwe en concrete plannen gemaakt zijn, die de vele problemen en misstanden uitsluiten en U een betere, veiligere en snellere renovatie kunnen garanderen, zodat U WÉL van een plezierig, ongestoord woongenot kunt genieten.

We gaan dus snel in overleg met Woonbedrijf en Ballast Nedam, om de renovatie weer snel door te laten gaan.

Wij zijn ons bewust van het feit, dat u als bewoner hier mogelijk niet blij van wordt, maar wij gaan ervan uit, dat de overlegrondes er hopelijk voor gaan zorgen, dat we een betere communicatie en een snellere voortgang van het renovatieplan gaan krijgen, waarbij er minder fouten en betere afspraken gemaakt gaan worden.

Wij hopen hiermee een antwoord te hebben kunnen geven aan de vele vragen, twijfels en problemen, die U als bewoner heeft laten horen, aan de hand van de bewonersoverleg avonden.


13-01-2023

ATTENTIE !!

Voor bewoners, die vanwege toiletrenovatie, in het bezit zijn en gebruik maken van het "chemische" toilet.

Het is NIET toegestaan, om het gebruikte plastic zakje met inhoud, te deponeren in uw kliko.

Dit op last van Cure afvalbeheer.

We zijn in onderhandeling met Ballast-Nedam/Woonbedrijf, die aansprakelijk zijn voor inzameling en verwerking.

U mag de renovatie van uw toilet weigeren, indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan door Ballast-Nedam/Woonbedrijf.

We houden u op de hoogte.


11-01-2023

Voor de bewoners van de Abel Tasmanstraat, Amundsenstraat, Baffinstraat en de Beringstraat, zal op dinsdag 24 Januari 2023 a.s. in de kleine zaal van de Dreef, om 20.15u een bewonersoverleg plaatsvinden.

Doel van dit overleg is, om U een eerlijke uitleg te geven, over de uitvoering en nasleep, van de aanstaande renovatie aan uw woning.

Ook zult U in de gelegenheid zijn, tot het stellen van vragen.

Wij hopen U op deze avond te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

De bewonerscommissie


02-01-2023

Voor de bewoners van de Jacob Roggeveenstraat, Willem van Ruysbroeckstraat en de Joris van Spilbergenstraat.

Op dinsdag 10 januari 2023 a.s., zal in de kleine zaal van de Dreef, om 20.15u een bewonersoverleg plaatsvinden, onder leiding van de bewonerscommissie.

Doel van dit overleg is, om U een eerlijke uitleg te geven, over de uitvoering en nasleep, van de aanstaande renovatie aan uw woning.

Ook zult U in de gelegenheid zijn, tot het stellen van vragen.

Wij hopen U op deze avond te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

De bewonerscommissie


Heb je last van tocht in huis na de renovatie?

Kijk of de draairamen rondom voorzien zijn van rubbers.

We krijgen van verschillende bewoners te horen, dat deze vergeten zijn tijdens het plaatsen.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee! 


 12-12-2022

Eindhovens Dagblad                


Informatie over de gratis isolatie.

In het ministerieel besluit staat onder "verduurzaming" het gratis aanbieden van isolatie beschreven.

Ministerieel Besluit Isolatie
PDF – 135,8 KB 96 downloads
Geen Huurverhoging Woonbedrijf
Afbeelding – 706,7 KB 72 downloads

01-12-2022

Eindhovens Dagblad                   


12-11-2022

De maat is vol !!!!!

Beste mensen.
Nu de renovatie al enige tijd aan de gang is, stapelen de problemen en klachten zich gestaag op.

De bewonerscommissie is druk doende, om al uw problemen voor te leggen aan Woonbedrijf en Bouwbedrijf.
We zoeken naar oplossingen en zijn steeds in overleg met betrokken partijen.

Het wordt ons steeds meer duidelijk, dat het Woonbedrijf en Ballast-Nedam ons tegen gaan werken en zich niet aan de wettelijke regels houden ten aanzien van de bewonerscommissie.

Dit is voor ons onacceptabel, daar wij op deze manier, ons niet voor de volle 100% in kunnen zetten, om uw belangen te behartigen.
Alle vragen, ideeën, wensen, problemen, die we van jullie krijgen en voorleggen aan de beide partijen, worden zonder pardon van tafel geveegd.

Geven wij ons gewonnen?
Nee, ABSOLUUT niet.
Het sterkt ons meer en meer, om voor U op te komen en de onderhandelingen krachtiger te laten verlopen.

Wij zullen op alle fronten de media, de plaatselijke politiek en de Huurdersvertegenwoordiging erbij gaan betrekken, teneinde uw ongenoegen, problemen aan te kunnen pakken en oplossingen te kunnen realiseren.

Wordt vervolgd....


06-11-2022

Eerder stond hier het bericht, over het afkitten van de wasbakafvoer in de badkamer. Dit bericht is verwijderd, omdat het niet helemaal juist was.

Per abuis werd geconcludeerd, dat er water langs de buis op het plafond in het toilet kon komen, maar dit is bij nader inzien niet mogelijk, daar het gat waar de afvoer in gaat, niet boven het plafond in het toilet ligt.

Sorrie voor de verkeerde berichtgeving, maar het kan evenwel géén kwaad, om deze buis af te kitten.


31-10-2022

Voorwaarden zonnepanelen 

Voorwaarden Zonnepanelen
Afbeelding – 2,6 MB 107 downloads

28-10-2022

Overleg verslagen tussen Bewonerscommissie, stichting Woonbedrijf en Ballast-Nedam.

Overleg 1
PDF – 43,3 KB 74 downloads
Overleg 2
PDF – 22,5 KB 70 downloads

26-10-2022

Beste bewoners,

De bewonerscommissie is druk doende, met de voorbereiding voor een hernieuwd overleg met stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, Ballast-Nedam en de stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf, om opnieuw op te komen voor uw belangen.